Reklamace

Záruční doba a reklamace

Záruční doba na prodávané zboží je 24 měsíců.

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od prodávajícího při osobním odběru či od dopravce potvrzením přepravního listu kupujícím. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nevhodným užíváním věci, na vady způsobené neopatrným a hrubým zacházením, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, ani na vady, pro které byla sjednána nižší cena.

 Při uplatnění reklamace je vždy nutné prokázat uzavření kupní smlouvy a to předložením dokladu o nákupu – paragonu, faktury – a podrobně popsat vadu. Náklady na zaslání zboží k reklamaci jsou hrazeny zákazníkem. Reklamace se vyřizuje dle reklamačního řádu a právního řádu platného v ČR . Místem uplatnění reklamace, vrácení zboží nebo výměnu zboží je adresa: Markéta Denková, Okružní 964/11, 674 01 Třebíč, e-mail: info@trendykids.cz

Kupující má povinnost provézt kontrolu zakoupeného zboží ihned po jeho doručení. V případě, že u dodaného zboží byly zjištěny viditelné závady (ať již v kompletnosti zásilky či na zboží) nebo je zboží viditelně poškozeno při předání dopravcem, má zákazník právo takto poškozenou zásilku nepřebírat.

Nelze reklamovat vady způsobené neodborným či nesprávným používáním. Nelze reklamovat vady uvedené v popisu zboží (např. vady na zboží, pro které bylo zboží zařazeno do nižší jakosti). Zboží k reklamaci je potřeba zaslat spolu s originálem dokladu o koupi. Zboží důkladně zabalte, odešlete doporučeně na adresu prodávajicího – reklamace bude vyřízena nejpozději do 30.dnů od přijetí zboží. O průběhu reklamace budete informováni. Zásilky posílejte poštou doporučeně , Prodávající neručí za škody na vráceném zboží vzniklé během přepravy k němu, proto je kupující povinen zboží řádně zabalit a na své náklady řádně připojistit. Zásilky dobírkou nebudou přijaty. Reklamaci je prodávající povinen vyřídit do 30-ti dnů od doručení. Oprávněná reklamace – případě neodstranitelné vady má zákazník právo na výměnu či vrácení zboží. V případě uznání důvodů reklamace vám bude zasláno do 30 dnů zboží nové nebo vráceny peníze na účet. Neoprávněná reklamace – v případě neoprávněné reklamace bude zboží po předchozí informaci vráceno zpět zákazníkovi na uvedenou adresu. Náklady vzniklé k vyřízení neoprávněné reklamace budou účtovány kupujícímu.